Diploma-uitreiking post-hbo Cultuurbegeleider

Op woensdagmiddag 13 maart jl. vond de diploma-uitreiking plaats van de opleiding post-hbo Cultuurbegeleider.

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider duurt anderhalf jaar en is ontwikkeld als vervolg op de cursus interne cultuurcoördinator (icc). De opleiding wordt gegeven door Hogeschool Inholland i.s.m. Kunstgebouw en CultuurSchakel.

Zes icc´ers uit Den Haag en vijf uit de regio namen na een boeiende presentatie hun diploma in ontvangst.

Een cultuurbegeleider is - net als een cultuurcoördinator - meestal een leerkracht met bijzondere taken.

Met deze extra bagage zijn zij van grote waarde voor het cultuuronderwijs op hun school.

CultuurSchakel feliciteert alle deelnemers van harte en wenst hen veel succes in de praktijk!