Doe mee met Méér Muziek in de Klas!

Kijk wat jij kunt doen om bij te dragen aan structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen

Uit onderzoek van Méér Muziek in de Klas bleek dat er grote actiebereidheid is bij leerkrachten, ouders van basisschoolkinderen en directeuren van basisscholen. Zij dragen graag bij aan structureel muziekonderwijs voor ieder kind. Om hen optimaal te faciliteren en deze actiebereidheid om te zetten in concrete acties, biedt Méér Muziek in de Klas verschillende handvatten.

Op de website van Méér Muziek in de Klas kunnen zij op meerdere manieren direct aan de slag. Ouders van basisschoolkinderen kunnen zich aanmelden als ouder-ambassadeur. Ilse DeLange heeft in samenwerking met Schooltv laagdrempelige ‘energizers’ (korte energie-muzieklessen) gemaakt die leerkrachten direct kunnen gebruiken in de klas én schoolleiders kunnen ideeën opdoen over financiering van muziekonderwijs. En dat is nog maar een greep uit de vele manieren om bij te dragen.

De infomercial hieronder laat zien hoe je bij kan dragen. Als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas laat Koningin Máxima in ieder geval zien hoe belangrijk zij muziekonderwijs voor alle kinderen vindt.