Uit met CultuurSchakel | Escher in het Paleis

CultuurSchakel organiseert jaarlijks diverse cultuurmomenten die zijn bedoeld om je te verwonderen, te inspireren en aan het denken te zetten. Leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren en schooldirecties bezoeken verschillende kunstinstellingen in de stad.

Op 11 april bezochten dertien – voornamelijk Engelstalige – enthousiaste leerkrachten van Haagsche Schoolvereeniging International Primary School Escher in het Paleis, het museum dat permanent de wereldberoemde, fantasievolle voorstellingen van de kunstenaar M.C. Escher toont.

Het museum is gevestigd in het voormalige winterpaleis van koningin-moeder Emma. Het is in Den Haag het enige openbare gebouw waar de oude paleisfunctie nog te ervaren is. Met ruim honderdvijftig prenten zijn bij Escher in Het Paleis altijd de bekendste werken en een selectie van steeds wisselende grafiek en vlakvullingen uit het oeuvre van Maurits C. Escher (1898-1972) te zien.

Veeltalige drukte

Op de dag van het cultuurbezoek is het druk in het Escher Museum, héél druk. Toeristen, dagjesmensen en verschillende schoolklassen dwalen, druk kwetterend in minstens vier talen, door het gebouw. Vooral de scholieren hebben voortdurend hun telefoon in de aanslag maar er worden verrassend weinig selfies gemaakt, vooral veel foto´s van de kunstwerken. Zoals educator Öz Savas, onze gids voor vandaag, uitlegt: het werk van Escher spreekt kinderen erg aan. Zij zien méér en hebben vaak eerder oog voor bepaalde details in zijn werken dan volwassenen. Vooral kinderen met ruimtelijk inzicht vinden het werk van Escher uitgesproken leuk. 

A Generous Man

Cultuurcoach Herma Roos verwelkomt de leerkrachten en licht toe wat Uit met CultuurSchakel inhoudt en waar CultuurSchakel voor staat. Vervolgens neemt Öz de leerkrachten mee het Paleis in en start met een uitgebreide uitleg over de werkwijze van Escher. Een gulle man die vaak veel afdrukken van zijn werken maakte teneinde deze uit te kunnen delen. Dat Escher uit een welgesteld milieu kwam en niet afhankelijk was van subsidies zal daar ongetwijfeld een rol bij gespeeld hebben.

Vissen kunnen geen vogels worden en water stroomt niet omhoog. Bij Escher in Het Paleis is alles anders, want als zijn werk iéts aantoont: kan niet bestaat niet. Voor kinderen héél aansprekend, maar ook voor de aanwezige leerkrachten: “Amazing!”

Tijdens de rondleiding is er een kleine oefening: 5 seconden kijken naar een afbeelding, je omdraaien en dan vertellen wat je hebt gezien. Kinderen zijn niet meer gewend intensief te kijken, het liefst swipen ze zo snel mogelijk door beelden heen. Nu word je geforceerd na te denken: wat zie je, wat is je standpunt, ben je binnen of buiten, zie je ramen…

De rondleiding wordt afgesloten in de catacomben van het gebouw met koffie, thee en koekjes. Öz Savas beantwoordt vragen en geeft nog een toelichting op de drie educatieprojecten die Escher in het Paleis biedt voor het basisonderwijs:

Natuurlijk vind je dit en ander cultuuraanbod terug in Vonk, onze jaarlijkse brochure met cultuurbezoeken voor basisscholen.