Veranderen gaat stap voor stap

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider als kwaliteitsimpuls voor cultuuronderwijs in het primair onderwijs

Wat is de meerwaarde van de post-hbo Cultuurbegeleider? In deze publicatie de verhalen van Cultuurbegeleiders, schooldirecteuren, een directeur van een kunstencentrum én een lid van het college van een schoolbestuur. Ze vertellen wat de opleiding in hun organisatie teweegbracht.

Sinds de eerste pilot van de post-hbo Cultuurbegeleider in 2014 zijn er 18 opleidingen van start gegaan. Een veelgehoorde meerwaarde over de Cultuurbegeleider is dat zij op hun school en voor hun bestuur een flinke kwaliteitsimpuls kunnen geven aan het cultuuronderwijs.

Onderwijsvernieuwing
De Cultuurbegeleider zet cultuuronderwijs in als uitgangspunt voor onderwijsvernieuwing. Om de cursist op deze rol voor te bereiden, rust de opleiding op drie pijlers:

  1. kennis van de theorie achter cultuuronderwijs;
  2. kennis van verandermanagement;
  3. eigen ontwikkeling van Cultuurcoördinator tot Cultuurbegeleider.

Subsidie
Het ministerie van OCW investeert via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit al jaren in cultuuronderwijs. Nu faciliteert het ministerie verdere verdieping door een aantrekkelijke subsidie voor de post-hbo Cultuurbegeleider. Via de subsidieregeling worden vrijwel alle opleidingskosten vergoed.

Lees meer:

Veranderen gaat stap voor stap
Meer over de post-hbo Cultuurbegeleider