Bootcamp CLOCK

16-17-18 april | LOCK is de non-formele leerweg culturele ondernemers, organisaties en praktijkbeoefenaars en autodidacte kunstprofessionals.

CLOCK is een internationale community van non formals  in de culturele en creatieve sector, actief in negen Europese landen, waaronder Nederland. Zij staat voor het leren van en met elkaar.
De community gaat uit van de erkenning van vaardigheden, kennis en ervaring opgedaan in de praktijk. CLOCK wil deuren openen voor gecertificeerde kandidaten en brengt de formele en de non-formele wereld dichter bij elkaar. 

Sponsoring
De eerste tien kandidaten die zich inschrijven voor Bootcamp CLOCK worden gesponsord. Certificering kost 1500 euro. De eerste tien aangemelde kandidaten betalen slechts 500 euro eigen bijdrage.

Wie kan meedoen?
Ervaren praktijkbeoefenaars die hun CV willen upgraden kunnen meedoen. In de driedaagse CLOCK Bootcamp in april 2019 behaal je je certificaat.

Hoe werkt CLOCK certificering?
Kandidaten bouwen online hun portfolio op en geven daarmee anderen inzicht in hun professioneel niveau.

  • Met vijf jaar praktijkervaring en tenminste vier projecten uitgevoerd in de laatste twee jaar, kun je opgaan voor Europese certificering via het SCQF (Scottish Credit and Qualifications Framework). CLOCK  valideert op drie niveaus: sector expert (master), associate degree (HBO), advanced trainee (MBO, VAVO, Havo). Het masterniveau is Engelstalig.
  • Je krijgt ondersteuning van mentoren face-to-face, via skype, mail en telefoon.

Vragen en aanmelding
Voor vragen en aanmelden neem je contact op met  maribel.cocoperez@rozet.nlangelaverdurmen@cultuuroost.nl en clockyourskills@lkca.nl.

Partners
In Nederland werken LKCA, CultuurOost en Rozet samen aan de doorontwikkeling en implementatie van CLOCK.

Extra informatie 

Meer info