COH Expert

Met COH Expert wordt de deskundigheid van leerkrachten op de Haagse basisscholen duurzaam bevorderd.

Cultuuronderwijs op zijn Haags biedt met kunstvakdocenten persoonlijke ondersteuning op maat aan. Haagse basisscholen krijgen de kans om 40 werkdagen een expert op school in te zetten.

Het plan werkt volgens het Voordoen-Samen doen-Zelf doen-model. De expert werkt op school met alle leerlingen en tegelijkertijd wordt de groepsleerkracht meegenomen in het kunstvak.

In maart starten we al met vijf pilots. Je kunt je als school inschrijven. Neem voor meer informatie contact op met je cultuurcoach.