Cultuurbezoeken Voortgezet onderwijs

Vanaf schooljaar 2019/2020 bemiddelt en coördineert CultuurSchakel het culturele aanbod voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om de podiumkunsten, in de breedste zin van het woord: muziek, theater, dans en media zoals film met daarnaast museumbezoek via Cultuurmenu.

Expeditie C
Naast Vonk, de inmiddels vertrouwde brochure met cultureel aanbod voor primair onderwijs, wordt op dit ogenblik hard gewerkt aan de samenstelling en productie van de brochure met cultureel aanbod voor voortgezet onderwijs: Expeditie C.