CultuurCafé Wateringse Veld

Op 16 maart organiseerden CultuurSchakel, Bibliotheek Wateringse Veld, Cultuuranker Theater & Filmhuis Dakota, Mooi Welzijn en Bewoners Platform Wateringse Veld, het allereerste CultuurCafé in Wateringse Veld. De bijeenkomst was bestemd voor bewoners en culturele aanbieders in Wateringse Veld.

Na het enorme succes van 20 Jaar Wateringse Veld in 2017, wilden we graag de culturele ontmoeting in Wateringse Veld vasthouden. We organiseerden dit CultuurCafé vanuit de achterliggende vragen: is er voldoende cultureel aanbod in Wateringse Veld en wat mis je op het gebied van kunst en cultuur in Wateringse Veld?

Kunstwensen
Al meteen bij binnenkomst konden bezoekers hun wensen op het gebied van kunst en cultuur noteren en in de wensboom hangen.

Waarover praatten zij…
Wijkbewoner Jan de Bruijn opent en begeleidt de bijeenkomst. Hij is voorzitter van de bewonersvereniging en contactpersoon van het interventieteam.

Vervolgens neemt Joan Biekman, adviseur CultuurSchakel, het woord om het publiek te verwelkomen en te informeren over het doel van de bijeenkomst: met elkaar kijken hoe men kan samenwerken

Jan de Bruijn geeft aan dat er behoefte is aan kunst en cultuur, maar dat er nog te weinig mee wordt gedaan. Vandaag is de aftrap om hopelijk e.e.a. in beweging te zetten.  De bibliotheek is een goede plek om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Jan wil een digitale wijkkrant opzette; hiervoor zoekt hij schrijvers.

Thea de Bruin zegt dat de bibliotheek zoekende is naar men wil, wat de wensen zijn. Er is veel voor kinderen, maar wat wil de volwassene? Er zijn wel lezingen.

Jan is blij met het bestaan van Theater Dakota en vraagt of zij wat meer de wijk in kunnen komen. Dakota werkt al samen met Stichting Mooi over bijv. pesten. Ties Jansen wil meedenken over hoe Dakota iets kan mee realiseren, zoals bijvoorbeeld een expositie of voorstelling. De deur van het theater staat altijd open voor een gesprek en om van gedachten te wisselen.

Opbouwwerk speelt ook een rol, zij bekijken wat er in de wijk nodig is en vervullen de rol van verbinder. Zij wil meer bereiken op het gebied van cultuur.

Het Bewonersplatform zet zich in voor het welzijn van de bewoners. Zij verzamelen behoeften van de bewoners en gaan daarmee naar de gemeente.

Meidenclub van MooiWelzijn vragen regelmatig aan MooiWelzijn om iets voor/met hen te doen. Zo zijn zij bijv. gaan mozaïeken en er is een jongerensoos.

Dansacademie Natraj heeft als doel het Indiase danserfgoed te bewaken en te bewaren.

Chantal van de Ooievaarspas vertelt dat zij altijd op zoek is naar organisaties die zich bij hen willen aansluiten.

Nieuwe dansschool Dare To Move is voor kinderen bedoeld.

Muziekcentrum 1001nachten wil drempels overbruggen: locatie, lesgeld en instrumenten mogen geen belemmering zijn. Zij werken nauw samen met de Ooievaarspas en Stichting Leergeld. Zij ontdekken talenten op plekken waar die normaliter niet ontdekt worden.

Een icc’er van basisschool De Waterlelie wil kunstenaars uit de wijk bij hen op school uitnodigen om te vertellen over hun activiteiten.

Verder was aanwezig Ad Hoekstra die vertelde over zijn boekenproject m.b.t. zijn dochter die autisme heeft.

Geld voor je kunst! presenteerde zich en Dansstudio Interstate gaf een danspresentatie.

Al met al een goedbezochte bijeenkomst, waar de verschillende partijen kennis met elkaar maakten en enthousiast ideeën uitwisselden.

Foto's CultuurCafé Wateringse Veld | Geniet mee en bekijk het filmpje van de dansende kids van Dare to Move