Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs

Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2022

Graag maken wij u attent op de mogelijkheid om gebruik te maken van een landelijke subsidieregeling voor cultuuronderwijs voor vmbo, vso en praktijkonderwijs die wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

CultuurSchakel organiseert i.s.m. het FCP een informatiebijeenkomst over de regeling en de mogelijkheden voor uw school.

Voor wie: docenten, coördinatoren, directieleden uit vmbo, praktijkonderwijs en vso

Door wie: Eylem Tanir (FCP) en Eric Schulp (CultuurSchakel)

Wanneer: dinsdag 19 juni, 16.30-17.30 uur

Waar: bij CultuurSchakel | In het Koorenhuis, Prinsegracht 27 te Den Haag

Kosten: geen

Aanmelden: graag vóór 10 juni via deze link.

De subsidieregeling
Met de subsidieregeling wil het FCP een grote groep scholen en leerlingen stimuleren om samen met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso.

Als u besluit om de subsidie aan te vragen, komt Eric Schulp graag naar uw school om deze met u door te nemen en u erover te adviseren. Eric is onze specialist in fondsenwerving en subsidieadvies. Bezoek en advies zijn kostenloos.

Informatie
Als u  nog vragen heeft over de regeling kunt u contact opnemen met Eric Schulp, telefoon 06 46 94 16 62.