Cultuurscan 2018-2019

CultuurSchakel monitort de voortgang in de ontwikkeling van cultuuronderwijs binnen de Haagse basisscholen via de vierjaarlijkse Cultuurscan.

De scan dient ter verantwoording van de subsidie die de gemeente Den Haag beschikbaar stelt voor cultuuronderwijs.

De cultuurscan is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door CultuurSchakel. Onze cultuurcoaches benaderen vanaf eind oktober de scholen om (bij voorkeur) tijdens een persoonlijk gesprek met de directeur, interne cultuurcoördinator of andere contactpersoon van een school, de scan af te nemen.

In de rapportages worden de resultaten van de scholen in Den Haag vergeleken met scholen in het land, andere stadsdelen, andere schoolbesturen of andere scholen in Den Haag.

De eindrapportage wordt openbaar gemaakt, evenals de rapportage per stadsdeel. Rapportages van de drie grote schoolbesturen en de factsheets per school worden vertrouwelijk behandeld.

Het streven is de cultuurscans op 24 april 2019 te hebben afgerond.