Curriculum.nu | Ontwikkelteam Kunst & Cultuur

Geef vóór 11 augustus jouw feedback op het conceptvoorstel van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur!

Sinds het voorjaar 2018 werken zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams binnen negen leergebieden aan voorstellen voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs.

Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien, en dat leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hierbij zélf aan zet zijn. 

Ontwikkelteam Kunst & Cultuur
Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur heeft een samenhangend programma geformuleerd waarbij zij leerlingen uitdagen nieuwe maak- en ontwerpprocessen te gebruiken en innovatieve oplossingen te zoeken. Zij onderscheiden daarvoor de aspecten ‘maken en betekenis geven’ en ‘meemaken en betekenis geven’.
‘Maken en betekenis geven’ richt zich op de kunstpraktijk in (bewegend) beeld, klank, woord en beweging en cross overs tussen (nieuwe) disciplines. Bij het maken staat het experimenteren, creëren, vormgeven en (re)produceren centraal. 

Feedback
Nog t/m 11 augustus kun je feedback geven op het conceptvoorstel van ontwikkelteam Kunst & Cultuur. De leraren en schoolleiders hebben op basis van hun visie en de benoemde essenties van het leergebied (grote opdrachten) een conceptuitwerking gemaakt in kennis en vaardigheden (bouwstenen) voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO). En zij hebben aanbevelingen geformuleerd voor de uitwerking voor de VO-bovenbouw. 

Op basis van jouw feedback werkt het ontwikkelteam verder aan het advies aan minister Slob. De voorstellen voor de negen leergebieden vormen de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Meer informatie