Curriculum.nu

Het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit bij de moderne samenleving. Dat de inhoud van het onderwijs tegemoet komt aan de eisen die nu en in de toekomst gesteld worden aan mensen.
Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich in ontwikkelteams over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Ben je geïnteresseerd in het cultuuronderwijs van de toekomst en wil je graag op de hoogte blijven, dan kun je via deze link de ontwikkelingen volgen voor het leergebied Kunst en Cultuur.