‘Een bruisende culturele stad begint bij onze jeugd’

Een bonte mix van culturele organisaties, leerkrachten, cultuurcoördinatoren, directeuren, bestuurders, verenigingsleden, educatieve medewerkers, beleidsmedewerkers én kunstenaars kwam 11 januari bijeen in het Koorenhuis: met 200 man luidde CultuurSchakel het nieuwe jaar in. De wethouder Cultuur, Joris Wijsmuller, presenteerde daar de Nota Cultuureducatie: ‘Een bruisende culturele stad begint bij onze jeugd’.

2018 wordt het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor het culturele veld is dat enorm van belang. Politieke keuzes hebben namelijk direct invloed op hoe wij ons werk kunnen doen, of verenigingen en kunstenaars hun hoofd boven water kunnen houden en of kunst voor alle groepen in de samenleving bereikbaar blijft.

Zoals Marijn Cornelis, directeur CultuurSchakel, tijdens de bijeenkomst vertelde: ‘In alle bevolkingsgroepen wordt gezongen, muziek gemaakt of gedanst. In alle groepen stopt men energie in het samen creëren van iets moois. Kinderen van álle achtergronden vinden het te gek om kennis te maken met een kunstenaar in de klas of een voorstelling te zien die hen verrast. Kennelijk maakt het niet uit waar je vandaan komt, waar je woont of hoeveel je verdient: de behoefte om kunst te maken of te beleven is universeel. Wat wél verschilt, is dat sommige groepen onvoldoende in aanraking komen met professionele kunst.’

wethouder cultuur met de nota cultuureducatie

Nota Cultuureducatie
Om kinderen uit zowel arme als rijke gezinnen gelijke kansen te bieden voor de ontwikkeling van talenten en vaardigheden is een gemeentelijke aanpak van belang. De Nota Cultuureducatie geeft aan dat cultuureducatie jonge Hagenaars kan helpen om met verschillen binnen de samenleving om te gaan, hierop te reflecteren en een gedeelde basis te vinden. Ook draagt het bij aan talentontwikkeling van kinderen. Dat is belangrijk voor het zelfvertrouwen; het besef dat je met hard werken en zelfdiscipline verder komt; de ontwikkeling van planningsvaardigheden en de sociale participatie van kinderen.

De afgelopen jaren integreerden steeds meer scholen in het primair onderwijs cultuureducatie in hun onderwijsplannen. Het bleef niet alleen bij plannen. Dankzij een subsidieregeling doen ook bijna alle scholen aan culturele activiteiten. De gemeente wil dit blijven voortzetten voor primair onderwijs en extra gaan inzetten op binnenschoolse cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Ook willen ze extra inzetten op de aansluiting tussen binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie.

Benieuwd geworden hoe de gemeente dit in samenwerking met onder andere CultuurSchakel gaat doen? Lees hier de Nota Cultuureducatie

Tijdens de nieuwjaarsborrel genoten we van diverse optredens: The Big Cats, een aantal leerlingen van de Waalse Louise de Colignyschool en Gidiona Balentina. Bekijk hier alle foto's van de nieuwjaarsborrel.