Extra geld voor museumbezoek leerlingen basisonderwijs

Het budget per leerling voor cultuuronderwijs wordt met ingang van het schooljaar 2018-2019 drie euro opgehoogd.

Op dit moment is dit bedrag 11,87 euro per leerling, zie https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/prestatiebox

De 3 euro per leerling erbij is bedoeld voor museumbezoek.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum moeten kunnen bezoeken. Later besloot minister van Engelshoven van OCW dat scholen ook naar een ander museum mogen gaan. Voor 2018 is een bedrag van 2,1 miljoen beschikbaar gesteld waarvan 1,9 miljoen direct naar de scholen gaat. Vanaf 2019 is dit 4,5 miljoen.  

Meer informatie