Extra geld voor museumbezoek

Het  kabinet vindt het belangrijk dat leerlingen al op de basisschool oog krijgen voor onze gedeelde geschiedenis en de wording van onze democratie.

Daarom is er jaarlijks €4,5 miljoen extra uitgetrokken voor museumbezoek. Met dit geld kunnen alle leerlingen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum of een ander museum bezoeken.

Scholen ontvangen hiervoor een extra bedrag per leerling via de Prestatiebox PO. Per leerling is nu per jaar €15,15 beschikbaar voor cultuureducatie.

 

Foto: Gemeentemuseum Den Haag