Haags Festivaloverleg

Op 3 april kwamen zo´n 20 vertegenwoordigers van wijkgerichte, niet-commerciële Haagse festivals, cultuurankers, wijkorganisaties, Centraal Evenementenbureau en CultuurSchakel bijeen in de Theaterwinkel van DiamantTheater. Een verslag.

Doel van deze netwerkbijeenkomst

 • Onderzoeken of stadsbrede of wijkgerichte niet-commerciële festivals – geworteld in de stadsdelen en geen deel uitmakend van het Kunstenplan - kunnen samenwerken/afstemmen/uitwisselen. Dit op praktische zaken als (uit)lenen podia, vrijwilligers e.d.  Bij voldoende belangstelling kunnen wij een overleg als dit een paar keer per jaar organiseren.
 • Gerenommeerde festivals kunnen hun expertise doorgeven aan de nieuwe festivals.
 • Kijken of we een front kunnen vormen richting de gemeente om festivals niet te laten afschilderen als “minder”. Festivals zijn belangrijke ontmoetingsplekken.
 • We willen niet dat alles op elkaar gaat lijken. Niet copy-pasten maar gaan voor diversiteit.
 • Niet-commerciële, stadsdeel-of stadsbreed gerichte festivals (geworteld in de stadsdelen en die geen deel uitmaken van het kunstenplan).

Rol centraal evenementenbureau

 • Is erbij om eventueel zaken op te pikken/pakken.

Talentontwikkeling

 • Staat hier op de agenda omdat festivals belangrijk zijn bij talentontwikkeling.
 • Talentontwikkeling heeft prioriteit binnen de popnota en CultuurSchakel. We willen met elkaar kijken hoe wij dit het best met elkaar kunnen neerzetten. CultuurSchakel zet Lesley Warendorff in voor talentontwikkeling.
  • Festivals zijn wel het laatste stukje in een reeks, maar niet het laatste stadium van talentontwikkeling en kunnen zeker een aanvulling zijn
  • We houden ons bezig met de culturele loopbaan van talenten. Voor bandcoaching is dit mogelijk. Hiervoor dienen wel  stappen met elkaar te worden afgesproken.
  • Er zijn niet in alle stadsdelen podia. 

Centraal Evenementenbureau

 • Binnen de gemeente zijn veel verschillende afdelingen bezig met festivals die elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de cliënten bedienen. Iedereen zoekt verbinding, maar voor organisaties is het soms lastig dat binnen de gemeenten zaken zijn opgeknipt. Nu is er een centraal loket opgezet waar organisaties terecht kunnen als zij vragen hebben of tegen problemen aanlopen. Het evenementenbureau kijkt dan samen met de verantwoordelijke afdelingen naar een antwoord/oplossing .
 • Prioriteit zijn grootschalige publieksevenementen, maar ook de kleinere evenementen worden niet vergeten. De kleinere wijkfestivals zijn belangrijk. 
 • Er is een groot festivaloverleg (SHE). Door het Centraal Evenementbureau wordt de vraag bij het SHE neergelegd of (een vertegenwoordiging van) de kleine festivals hierin (kan) kunnen participeren.   

Subsidies

 • Drie partijen vragen meer dan 3 subsidies aan voor meer dan 20% van de begroting.
 • Bij de gemeente is het veel professioneler geworden.
 • Er komen steeds meer evenementen bij, dus de spoeling wordt dunner.
 • Het al dan niet verstrekken van subsidie zit in de sterkte van de artistieke visie.
 • Men wil ook nieuwe initiatieven een kans geven, dus wordt het lastiger een paar keer achter elkaar subsidie aan te vragen voor eenzelfde festival.
 • CultuurSchakel heeft een subsidieloket. Tot vorig jaar werd dit loket overvraagd. Nu zit er meer geld in de pot. Vernieuwing speelt geen grote rol meer bij de honorering, dus de kansen zijn verbeterd. 

Duurzaamheid

 • De festivals Het Circus, Vier de Natuur en Footprint gaan ook over duurzaamheid, de wereld mooier maken. Bewustwording. Laat dit zien aan het publiek: duurzame initiatieven met duurzame partijen.
 • Duurzaamheid krijgt in de toekomst een prominentere plek.
 • Duurzaamheid belonen door een bonus of korting op leges zijn mogelijkheden die zijn genoemd om te stimuleren.
 • Ideeën voor een duurzame aanpak: vegetarisch voedsel, statiegeld, aankleding door afvalmateriaal, aanschaf van materialen i.p.v. huren, composteerbare bekers of eigen bekers laten meenemen, etc.
 • Er schijnt een bibliotheek te zijn voor festivalbenodigdheden.

Conclusie en tips

 • De bijeenkomst werd algemeen als nuttig ervaren. Tweemaal per jaar samenkomen.
 • Schroom niet om als klein festival vragen te stellen aan andere festivals.
 • Betalingen laten geschieden via pinapparaten (gezamenlijke aanschaf).
 • Het is belangrijk dat we elkaar weten te vinden via een Facebook (actie Layla Orie).

CultuurSchakel heeft een festivalkaart ontwikkeld, waarop wijkgerichte, niet-commerciële festivals die niet in het Kunstenplan zijn opgenomen, staan aangegeven. Bekijk de Haagse festivalkaart.

Aanwezig: Arie Spaans, Marijn Cornelis, Caressa Deckers en Margreet Schuemie (CultuurSchakel), Perry Lehmann (Zeeheldenfestival en Diamant Theater), Ilja Fritz (centraal evenementenbureau), Nicole Mekel en Livia de Metz (De Beleving), Agnes Schuller (cultuuranker Loosduinen), Nuri Akyop (Kortenbos gaat Los), Iris Lam en Saar Kramer (Met andere Woorden), Valentijn Twisk en Ramon Fehling (Schollenpop), Layla Orie en Valentijn Twisk (Fruit), Alexander Serban (Popagenda Scheveningen) Jan Essenberg en Michel Kester (Zeeheldenfestival).