Haagse Stemmen | Eindejaarsconferentie Cultuurparticipatie

Save the Date: 22 november

Het einde van het jaar nadert, dus is het weer tijd voor de jaarlijkse eindejaarsconferentie Cultuurparticipatie van CultuurSchakel. Op 22 november zetten we samen met culturele aanbieders, verenigingen en amateurkunstenaars actuele thema's over cultuurparticipatie op de agenda van Den Haag.

De conferentie in december 2017 gaf hiervoor de aftrap. Hier zijn vijf ambities geformuleerd waar CultuurSchakel zich de komende jaren hard voor maakt. Dit jaar gaan we met elkaar in gesprek over thema’s die horen bij de ambities 'toegankelijkheid' en 'ondersteuning van aanbieders'.
 

De volgende thema's staan centraal:

1. Het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC)
Dit nieuwe complex op het Spui, moet een gebouw worden voor de hele stad en is naar verwachting in 2021 gereed. Hier vestigen zich: het Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater, de stichting Dans- en Muziekcentrum en het Koninklijk Conservatorium. Welke kansen liggen hier voor amateurkunstenaars en verenigingen? We praten met de directeuren van organisaties in het toekomstige centrum over hun visie op het complex en de kansen die zij zien voor het amateurkunstveld.

2. De Ooievaarspas
De Ooievaarspas biedt korting op allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, contributie, lidmaatschap en entree voor mensen met een laag inkomen. Kunnen we de toegankelijkheid van cultureel aanbod vergroten door een nauwe samenwerking met de Ooievaarspas? Wat kunnen we leren van andere steden?

3. Fair practice code
Vorig jaar is de eerste versie van de fair practice code gelanceerd. Deze code maakt zich sterk voor goede uitbetalingen aan kunstenaars. We kijken naar de knelpunten en aandachtspunten van de arbeidsmarkt voor aanbieders van amateurkunstlessen en de toepassingsmogelijkheden van de code.

Uiteraard nodigen we, in aanloop naar de vaststelling van het beleidskader 2021-2024 de  Haagse politiek uit om hierover mee te praten. Robert van Asten, wethouder Cultuur heeft al toegezegd te komen.
 
Geef de politiek mee wat jij wilt delen over actieve cultuurparticipatie in Den Haag en houd 22 november alvast vrij in je agenda! Meer informatie volgt binnenkort.
   
Datum: 22 november 2018
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)