Impuls muziekonderwijs: verlenging 3e ronde

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.

Gezien het goede nieuws vanuit het ministerie van OCW dat er € 5 miljoen extra budget beschikbaar is gesteld, wordt de derde ronde van de Impuls muziekonderwijs verlengd tot het budget bereikt is (uiterlijk 29 juni). Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil hiermee geïnteresseerde scholen die in het komend schooljaar willen starten de mogelijkheid geven een aanvraag te doen voor de Impuls muziekonderwijs.

Investeren in meer en beter muziekonderwijs!

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.

Op dit moment maken al ruim 1.000 scholen gebruik van een subsidieregeling en dat wordt uitgebreid naar 1.600 scholen.

 Wil jij meer en beter muziekonderwijs bij jou op school? Ga dan naar www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekonderwijs en vraag aan! Vragen? Bel het Fonds op 030 233 60 30.

Ook scholen, die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan, kunnen een aanvraag indienen.
Voor meer informatie en eventuele ondersteuning bij het indienen van de aanvraag, kun je contact opnemen met Eric Schulp, cultuurcoach CultuurSchakel.