Informatiebijeenkomst subsidies

CultuurSchakel biedt diverse subsidies voor Haagse vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen op het gebied van kunst en cultuur én voor initiatieven die actieve cultuurparticipatie stimuleren ter bevordering van de Haagse amateurkunst. Bij ons ‘snelloket’ Geld voor je kunst! kan je ook op persoonlijke titel een aanvraag indienen.

We organiseren - naast de workshop Fondsenwerving - van tijd tot tijd een informatiebijeenkomst over de verschillende subsidievormen. Aansluitend is er de mogelijkheid in gesprek te gaan met een medewerker van het Subsidieloket of een pitchbijeenkomst van Geld voor je kunst! bij te wonen.

Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan bod komen, zijn onder andere:

  • Welke subsidievormen zijn er?
  • Wat zijn de voorwaarden?
  • Waar moet een aanvraag aan voldoen?
  • Welke types initiatieven komen in aanmerking?
  • Hoe dien ik een aanvraag in?

Als je al een voorstel hebt voor een aanvraag, neem dit dan vooral mee!

Het bijwonen van deze informatiebijeenkomst is gratis. Er is plek voor 25 deelnemers (max. 2 per organisatie).

Neem voor meer informatie contact op met Joan Biekman.