Kunst als hobby

In het tv-programma Zomergasten popte het weer op: Kunst(beoefening) is een hobby en daarom hoef je het niet te subsidiëren, aldus Eric Wiebes.

Wat een misverstand. Kunst is  zoveel méér dan een hobby. Overal om je heen is kunst en iedereen om je heen beoefent kunst of geniet ervan. Jong, oud, rijk, arm, in alle bevolkingsgroepen, in alle culturen: we leven in een wereld vol taal, beeld en muziek en we genieten ervan dat om ons heen te zien en te horen. Op belangrijke momenten in ons leven dragen we een gedicht voor, zingen we een lied of dansen we tot de zon opkomt. Kunst is niet alleen dat schilderij aan de muur, het is een wezenlijk onderdeel van ons leven dat voor veel mensen van meer waarde is dan alle spullen die je met geld kan kopen.

Wiebes legt in Zomergasten heel mooi de reden uit waarom subsidies aan duurzame projecten worden gegeven: omdat wij een duurzame samenleving beter vinden dan een vervuilende. Precies dát is ook de reden dat we kunst moeten subsidiëren: het is belangrijk dat we een samenleving hebben waarin kunst(beoefening) kan floreren. Want een samenleving mét kunst is beter dan één zonder. Niet alleen omdat we dan uiteindelijk kunnen pronken met onze toporkesten of kunstwerken en er toeristen mee kunnen trekken, maar omdat de schoonheid, emotie en inzichten die kunst ons biedt van intrinsieke waarde zijn voor ons allemaal. Kunst is net zo belangrijk als schone lucht: een wereld zonder kunst is kaal, koud en arm.

Net zoals je de waarde van cijfers kan begrijpen door te leren rekenen, zo kan je ook leren kunst te waarderen. Wiebes geeft het zelf toe: hij is niet opgevoed met kunst. Daarom heeft hij er kennelijk de waarde niet van leren kennen. Gelukkig beseft onze nieuwe minister van Cultuur dat het van levensbelang is dat we op scholen en daarbuiten álle kinderen die waarde meegeven door goede cultuureducatie en het ondersteunen van amateurkunst. Want als we dát niet doen, dan begrijpen we de wereld om ons heen niet meer. Dan verliezen we waardering en begrip voor datgene wat ons raakt en onze wereld kleur geeft. Het kleine beetje subsidie dat naar daarnaar toe gaat is goud waard.

Marijn Cornelis, directeur-bestuurder CultuurSchakel
Reactie op de uitzending Zomergasten met Eric Wiebes