Kunst van iedereen: nu weten we wat er in Den Haag speelt

Op dinsdag 12 december, precies 100 dagen vóór de gemeenteraadsverkiezingen, organiseerde CultuurSchakel een bijeenkomst die in het teken stond van de toekomst van cultuurparticipatie in Den Haag. Onder de titel ‘Kunst van iedereen. Wat speelt er in Den Haag?’ kwamen in Theater Dakota mensen bijeen die iets doen op het vlak van amateurkunst of cultuurparticipatie. Het doel? In het volgende coalitieakkoord cultuurparticipatie zo hoog mogelijk op de agenda krijgen.

Meer dan de helft van de inwoners van Den Haag Doet (60%) doet aan amateurkunst. En wist je dat er meer mensen op een koor zitten dan op voetbal? Toch zijn er meer sportfaciliteiten dan culturele faciliteiten. De politiek wil wel graag dat culturele cursussen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. De helft van de zelfstandige docenten geeft echter aan niet genoeg of zelfs te weinig te verdienen. Tijdens de groepsdiscussies in Dakota werd beredeneerd dat geld vragen voor kunstenaars wellicht voelt als een hele andere wereld, omdat ze werken vanuit hun hart, hun passie. Maar ook zij moeten hun huis kunnen betalen en brood op de plank leggen.

Marijn Cornelis, directeur van CultuurSchakel, opende de avond en gaf daarbij aan dat het niet alleen om geld gaat. Het gaat ook om erkenning: hoe belangrijk kunst en cultuur is. ‘De amateurkunstenaars vormen de participatiesamenleving avant la lettre. Ze zijn hét voorbeeld van intergenerationeel samenwerken en ze zorgen voor cohesie in de stad’. Wetenschapsjournalist Mark Mieras vertelde vervolgens waarom het zo belangrijk is om te spelen en wat cultuur doet met onze hersenen. Mieras: ‘Samen, dát is waar kunst over gaat’.

De deelnemers gingen aan de slag met vijf thema’s:

  • Toegankelijkheid: hebben alle groepen wel toegang?
  • Meer aandacht voor cultuurparticipatie: gezamenlijk verhaal?
  • Vernieuwing: ruimte voor nieuwe ideeën? Wat is er nodig?
  • Maatschappelijke vraagstukken: kan cultuurparticipatie bijdragen?
  • Technologie: welke kansen zijn er?

Een veelgehoorde opmerking was de vraag naar fysieke ruimtes om kunst te beoefenen, zoals repetitieruimtes. Toch is er zeker aanbod, maar weet niet iedereen dat te vinden. CultuurSchakel speelt hierbij een verbindende rol en wijst bijvoorbeeld naar de cultuurankers in iedere wijk. Joris Wijsmuller, wethouder met ‘de mooiste portefeuille van Den Haag', reageerde vervolgens op de uitkomsten van de avond. Marijn Cornelis sloot de avond af. Binnenkort volgt een uitgebreid verslag van de avond waarin we antwoord geven op wat er speelt in Den Haag op het gebied van cultuurparticipatie.

Bekijk de foto's