Kunst van iedereen. Wat speelt er in Den Haag?

Op 21 maart 2018 kiezen we een nieuwe Haagse gemeenteraad. Cultuurparticipatie moet zo hoog mogelijk op de agenda in het volgende coalitieakkoord. Maar wat moet er precies gebeuren? Wat zijn de belangrijkste, meest urgente ambities? Waar loop jij tegenaan en welke oplossingen zie je?

Precies 100 dagen vóór de verkiezingen – op 12 december – organiseert CultuurSchakel een bijeenkomst die in het teken staat van de toekomst van cultuurparticipatie in Den Haag. Gezamenlijk formuleren we een agenda voor de stad en daarvoor hebben we jouw input nodig!

Haagse Agenda voor Cultuurparticipatie

CultuurSchakel nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, stichtingen, aanbieders van lessen en cursussen en iedereen die zich bij dit veld betrokken voelt, van harte uit om op 12 december met ons vooruit te blikken op de toekomst van cultuurparticipatie in Den Haag en na te denken over wat onze stad nu en in de toekomst nodig heeft om kunst binnen ieders handbereik te brengen. Hoe maken we kunst van iedereen?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nodigen we ‘de Haagse politiek’ uit om hierover mee te praten. Joris Wijsmuller, wethouder Cultuur, is ook van de partij. Gastspreker Mark Mieras, wetenschapsjournalist, vertelt ons wat spelen met kunst met je doet.

Geef de raadsleden mee wat jij wilt delen om cultuurparticipatie in onze stad naar een hoger niveau te tillen en meld je aan!

Kunst van iedereen. Wat speelt er in Den Haag?

Datum:     Dinsdag 12 december 2017
Tijd:          17.30-22.00 uur
Locatie:    Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57, Den Haag

Bekijk hier het programma.

Aanmelden: Deelname is gratis. Wel graag uiterlijk 5 december 2017 aanmelden.

Neem voor meer informatie over de bijeenkomst contact op met Margreet Schuemie.