Lerarenregister blijft voorlopig vrijwillig

Registratie blijft mogelijk, op vrijwillige basis

Een pas op de plaats voor de implementatie van het Lerarenregister. Pas als er een representatieve beroepsorganisatie van leraren is die een register omarmt, gaat de minister het (her)registreren verplicht stellen. Tot die tijd worden leraren opgeroepen vrijwillig te oefenen met het vullen van hun portfolio. Schoolbesturen moeten daartoe gegevens aanleveren bij DUO.

De verplichte registratie in het Lerarenregister zou in het nieuwe schooljaar ingaan, maar dat gaat dus voorlopig niet door. Registratie blijft wel mogelijk, maar dan op vrijwillige basis.

Lees meer