Nationaal Archief | Ervaringen met klankbordgroepen

Het Nationaal Archief werkt aan een nieuwe tentoonstelling voor scholen 'Wie ben ik, wie was jij?'. Daarvoor ging men op zoek naar leerkrachten die als lid van een klankbordgroep willen meedenken.

De oproep leverde enkele enthousiaste leerkrachten op. Ellen Loozen vertelt over de ervaringen van het Nationaal Archief met de klankbordgroepen.

Doel van de tentoonstelling is leerlingen te laten ervaren hoe de tijd, plek en omstandigheden waarin je geboren wordt invloed hebben op je mogelijkheden en keuzes. Zij ontdekken aan de hand van een historisch personage dat gelijke behandeling en gelijke rechten niet vanzelfsprekend zijn.

We hebben nu verschillende bijeenkomsten gehad zowel voor de klankbordgroep primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Daarnaast is in samenwerking met House of Hi ook een klankbordgroep voor leerlingen opgezet. Met de klankbordgroepen bespreken we vraagstukken die richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van de nieuwe tentoonstelling.

Een van de eerste stappen was: welke thema’s gaan we ontwikkelen? Waar hebben docenten behoefte aan? De docenten primaire onderwijs kozen niet alleen voor de historische thema’s (zoals Gouden eeuw en Tweede Wereldoorlog), maar juist ook de thema’s emancipatie/democratie en migratie die dwars door de tijden heen lopen. Docenten kunnen straks dus een keuze maken uit verschillende modules. In een volgende bijeenkomst hebben we informatie over de personages voorgelegd en de originele archiefstukken samen bekeken. Wat is voor de leerlingen wel interessant en wat niet? Hoe kunnen we het aanbieden dat het tot de verbeelding spreekt?

We zijn blij met de discussies over onze vragen en maken dankbaar gebruik van alle kennis en ervaring van docenten Het zijn iedere keer weer heel verrassende en stimulerende sessies. En het leuke is dat we het zelfde terug horen van de docenten die op deze manier een kijkje achter de schermen krijgen en meegenomen worden in hoe zo’n tentoonstelling tot stand komt.

De klankbordgroep voor leerlingen verloopt heel anders, maar ook hier is de opbrengst voor ons erg zinvol. Enkele conclusies: Inleven in een historisch personage verloopt via ´laddering´. Elementen die hieraan bijdragen: zintuiglijke ervaringen, prikkeling van de fantasie en ruimte voor reflectie. Verder hoeft het ook niet ´leuk´ te zijn.

Archiefspecialist Arjan Poelwijk vertelt leerkrachten van verschillende basisscholen over  archiefstukken die de leerlingen straks in de tentoonstelling gaan bekijken.