NDT biedt dans-app voor primair onderwijs

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar heeft Nederland Dans Theater (NDT) de digibord applicatie Parade voor het primair onderwijs gelanceerd!

Met deze kosteloze app leren kinderen uit groep 3, 4 en 5 spelenderwijs over moderne dans. In de klas praten kinderen met elkaar over wat ze zien, dansen ze mee met aanstekelijke energizers en worden ze geïnspireerd om zelf bewegingen te maken met interactieve dansanimaties. De app, die aansluit bij kerndoel 54 (SLO), is makkelijk toepasbaar in de klas en zorgt ervoor dat de kinderen op allerlei manieren hun creativiteit en fantasie ontdekken en ontwikkelen. Het NDT wil kinderen de kans geven om met moderne dans in aanraking te komen. Inmiddels heeft NDT al zo’n 20.000 kinderen bereikt met deze app.

Digibord-app Parade

  • Kosteloos
  • Eenvoudig aanvragen via NDT
  • Lesmateriaal is afgestemd op groep 3, 4 en 5
  • 6 kant-en-klare lesbrieven
  • 6 energizers
  • Meerdere Interactieve dansanimaties

Aan de slag met dans in de klas?

Check de website van het NDT voor meer informatie over de dans-app.