Nieuw initiatief: Alle Tonen Podium

Integratie, emancipatie en participatie door middel van kunst en cultuur

Op 23 februari jl. organiseerde Winwide een ´Alle Tonen Podium´ voor professionele en niet-professionele kunstenaars in de Archipel-wijk.

WinWide
WinWide heeft als doelstelling: 'Mensen en culturen begrijpen, waarderen en verbinden'. WinWide´s AlleTonenTafels themaprogramma's en AlleTonenPodium projecten faciliteren en stimuleren Integratie, Emancipatie en Participatie (IEP).

WinWide IEP is een non-profit organisatie voor Integratie Emancipatie en Participatie . Door middel van kunst en cultuur. Via muziek, dans en theater verschillende culturen en muzikale stromingen met elkaar te verbinden. Professionals en amateurs uit verschillende windstreken gaan samen aan de slag en tonen hun talenten en kwaliteiten. Diversiteit staat hierbij hoog in het vaandel en zullen bij de ATP-uitvoeringen leidend zijn.

Parallel aan deze doelstelling hopen wij dat de ATP’s zich zullen ontwikkelen tot een inspirerend platform, waar nieuwe creatieve kunstvormen zich kunnen ontplooien.

CultuurSchakel-adviseur Margreet Schuemie had een inspirerend gesprek met WinWide en heeft hun initiatief omarmd. Samen kwamen zij tot mooie ideeën ter uitwerking voor volgende keren. Het leek Margreet een uitstekend initiatief, ook om i.s.m. CultuurSchakel verder uit te werken en te verspreiden over de stad/stadsdelen.
Onze achterban is uitgenodigd om te participeren/kennis te maken. Ook adviseerde Margreet  WinWide te pitchen bij Geld voor je Kunst!.  Een advies dat zij hebben opgevolgd en waarmee € 1000 in de wacht is gesleept.

Alle Tonen Podium
Het evenement was een groot succes. Er waren rond de 60 gasten, waarvan een aantal via CultuurSchakel zijn gekomen.. Er werden levendige korte lezingen gegeven over muziek, waarbij interactie met het publiek werd gezocht. Er waren workshops zang en dans (twee verschillende groepen) die later bij elkaar kwamen om de opgedane kennis samen uit te voeren.

Teamleider Stephanie Hermes en Margreet gaan verdere banden met WinWide aantrekken om diversiteit en kunst- en cultuurparticipatie verder uit te kunnen dragen en te ontwikkelen.