Onbevoegde kunstenaars horen niet voor de klas

Vorige maand in het nieuws: Basisscholen die kampen met een tekort aan leraren mogen voor sommige vakken mensen voor de klas zetten die geen lerarendiploma hebben, maar wel over specialistische kennis beschikken. Het gaat om de vakken muziek, drama, handenarbeid, kunst en wereldoriëntatie.

De Onderwijsinspectie zal niet ingrijpen als scholen onbevoegden voor dergelijke vakken voor de klas zetten. Wel moeten scholen eerst van alles hebben geprobeerd om een andere oplossing voor het probleem te vinden, aldus het ministerie van Onderwijs.

Reactie LKCA
De onderwijsbonden vrezen dat met deze handreiking de werkdruk hoger wordt en ook het LKCA vindt dit geen goed plan.

Minister Slob is met een handreiking gekomen met mogelijke oplossingen voor het lerarentekort. Op zich sympathiek, maar de manier waarop vindt het LKCA op z’n zachtst gezegd jammer. Kunst en cultuur haal je niet maar zo uit de kern en onbevoegde kunstenaars horen niet voor de klas. Lees de reactie van Ronald Kox, hoofd cultuureducatie bij het LKCA.