Post hbo-opleiding Cultuurbegeleider

Verbeter het cultuuronderwijs op je school!

Cultuureducatie heeft in het basisonderwijs een vaste plaats ingenomen. De school maakt kunst en cultuur voor kinderen toegankelijk en legt een fundament voor hun culturele- en talentontwikkeling. Veel basisscholen hebben een Interne Cultuurcoördinator (icc’er) die intern en extern cultuuraanbod coördineert. Uit onderzoek blijkt dat deze icc’ers in hun werkpraktijk een aantal knelpunten ondervinden. Door verdere professionalisering komt cultuureducatie op school optimaal tot zijn recht.

Tijdens de opleiding Cultuurbegeleider van Inholland Academy leer je alles over cultuuronderwijs, het ontwikkelen van leerlijnen voor je eigen school en het begeleiden van collega’s. Verbeter jij het cultuuronderwijs op je school?

Meer informatie

Lees ook de informatie over de subsidie die beschikbaar is voor deze opleiding.