Nutsschool De Boldingh

Op donderdag 23 augustus jl. was de aftrap van Cultuuronderwijs op zijn Haags voor de teamleden van Nutsschool de Boldingh. 
Nutsschool de Boldingh gaat dit schooljaar een nieuwe uitdaging aan: Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) projecten koppelen aan vaste thema’s van de school.
De insteek op De Boldingh is hierbij als volgt: iedere groepsleerkracht krijgt de kans om per schoolthema een passend project te selecteren uit de Haagse Ladekast waarbij het schoolthema leidend is. De groepsleerkracht krijgt van de directie de gelegenheid om een kunstdiscipline uit te kiezen die past bij zijn/haar groep kinderen en bij zijn/haar eigen smaak. “Zo ontstaan er vruchtbare lessen waar zowel het kind als de leerkracht gelukkig van worden.”    

CultuurSchakel ondersteunt en begeleidt dit proces; een startbijeenkomst ter introductie van COH is hier een onderdeel van. 
“We weten nu wat COH voor onze school kan betekenen” en “ik heb een heel mooi project gekozen bij Jij hoort erbij”.  
Zo zie je maar; de groepsleerkrachten van De Boldingh zijn erg bevlogen en hebben zich dus vol enthousiasme gestort op het eerste COH-project.  
We blijven deze school met grote interesse volgen!