Subsidie Urban Arts Talent 2018-2020

Met deze subsidieregeling wil het Fonds voor Cultuurparticipatie ontwikkelingstrajecten van urban arts talenten stimuleren en ondersteunen.

Het talent kan zich zo als maker ontwikkelen, door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren. In de regeling staat het talent centraal. Het Fonds wil urban arts talenten de mogelijkheid bieden om met goede begeleiding een stap verder te komen.

De route die talenten in de urban arts afleggen op weg naar professionaliteit zijn vaak lang en informeel. In 2015 en 2016 steunde het Fonds urban arts talenten met een speciale beleidsregel. Vanaf 2017 zet het Fonds deze steun voort in de vorm van een nieuwe regeling. Voor deze regeling heeft het Fonds zich o.a. laten inspireren door de evaluatie van de beleidsregel, de verantwoordingen van de afgeronde talenttrajecten, diverse bijeenkomsten met talenten en begeleiders, een ronde tafel gesprek met sleutelfiguren uit de urban sector en een inventarisatie van recente en relevante ontwikkelingen. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat urban arts steeds meer multidisciplinair bezig zijn en dat de harde grens tussen professional en amateur niet past bij deze talenten.

Aanvraagrondes en bedragen
Er zijn twee aanvraagrondes. Eén in 2018 en één in 2019.

  • De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 25.000,- per project.
    • De subsidie mag 100% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten bedragen.
    • Maximaal 10% van de subsidie mag worden ingezet voor materiele investeringen die nodig zijn voor het project.

Het volledige budget is € 756.000 en wordt als volgt verdeeld:
1. € 378.000 ronde 1: 3 september t/m 14 december 2018
2. € 378.000 ronde 2: 4 maart t/m 28 juni 2019

Alle informatie over de subsidieregeling vind je op de website van Fonds voor Cultuurparticipatie