Subsidieregeling FCP | cultuuronderwijs in het vmbo, vso en praktijkonderwijs

Goed bezochte informatieavond

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft vanaf 5 maart 2018 een nieuwe regeling opengesteld: Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020.

CultuurSchakel organiseerde op 19 juni jl. een eerste informatiebijeenkomst in samenwerking met het Fonds.  Maar liefst 12 scholen waren vertegenwoordigd. Eylem Tanir van het FCP gaf uitleg over de regeling. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zullen cultuurcoaches van Cultuurschakel de scholen gaan helpen met het controleren van de aanvraag. Zij geven adviezen over de inhoud, begroting en de te kiezen aanbieder(s).

Neem voor meer informatie contact op met cultuurcoach Eric Schulp, 06-46 94 16 62.