Uitkomsten onderzoek dansveld Den Haag

CultuurSchakel en Holland Dance Festival hebben eind vorig jaar een enquête uitgezet naar Haagse dansscholen, -verenigingen en –docenten. Met de uitkomsten willen wij bekijken wat er leeft in het veld, wat de behoeftes en wensen zijn en hoe we het dansveld in Den Haag nóg beter kunnen ondersteunen.  

Op 6 februari 2018 organiseerden we een bijeenkomst in Theater aan het Spui om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken.

Wat vooral naar voren kwam is dat er behoefte is aan ondersteuning op het gebied van marketing en financiën.

Verder is de toegankelijkheid voor mentale/fysiek beperkte leerlingen op dansscholen besproken, hierbij is ook aangeven dat er interesse is naar meer educatie op dit gebied. 

Ten slotte gaf Tania Monteiro een korte uitleg over de nieuwe subsidiemogelijkheid Geld voor je kunst!

Bekijk de uitkomsten van de enquête in deze samenvatting.