Verkiezingsprogramma: cultuurstandpunten in Den Haag

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Theaterkrant.nl dook in de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen: wat zijn hun plannen in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met betrekking tot kunst en cultuur. Wij lichten de plannen voor Den Haag uit.

VVD heeft plannen om van de Scheveningse boulevard een soort ‘Broadway-aan-zee’ te maken. Er moet meer zichtbare kunst op straat komen en de Haagse topinstellingen moeten beter worden gepromoot. Hier wil de partij jaarlijks 850.000 euro extra voor uittrekken. Bovendien wil de partij geld reserveren voor meer Engelstalig toneel, de initiatieven van Opera2Day, NDT en Stichting Ballet van Leth (blijven) ondersteunen.

D66 vindt dat er de komende periode geen nieuwe bezuinigingen op cultuur mogen plaatsvinden in Den Haag. De partij zet in op talentontwikkeling: concreet betekent dat extra investeringen in cultuureducatie en door middel van broedplaatsen een podium bieden aan jonge makers. Via het Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap moeten culturele instellingen zelfstandig en toekomstbestendig worden. De partij ziet in de komst van het Spuiforum een aanjager van een zo breed mogelijk cultureel aanbod.

GroenLinks wil het cultuurbudget voor het nieuwe Kunstenplan met vijf miljoen euro per jaar verhogen. De partij onderstreept het belang dat ze hecht aan creatieve broedplaatsen. Ze zet vraagtekens bij de oplopende kosten van het Spuiforum en benadrukt dat de cultureel-maatschappelijke functie van het Zuiderstrandtheater behouden moet blijven.

PvdA zet in Den Haag in op laagdrempeligheid van kunst en cultuur – mede door minima gebruik te laten maken van de Ooievaarspas. De partij wil wijkcultuurankers in alle stadsdelen en investeren in cultuureducatie op alle basisscholen in de gemeente.

CDA schrijft in haar programma in Den Haag alleen dat ze niet verder wil bezuinigen op de culturele sector.

SP zet in Den Haag in op laagdrempeligheid en bereikbaarheid van cultuur. De subsidies worden niet verlaagd en de gemeente heeft oog voor diversiteit. Qua vastgoed worden leegstaande panden omgezet in creatieve broedplaatsen en kunnen antikraak-ateliers worden omgezet in permanente ateliers. De raad krijgt bovendien meer mogelijkheden om de bouw van het Spuiforum bij te sturen.

ChristenUnie / SGP stimuleert in Den Haag de sector om verbinding te blijven zoeken met de stad, bijvoorbeeld door cultuurankers of het tijdelijk beschikbaar stellen van leegstand. Ook wordt er ingezet op cultuureducatie op basis- en voortgezet onderwijs en MBO’s en HBO’s.

PvdD wil in alle vier de steden het budget voor cultuur(educatie) structureel verhogen. De partij wil cultuurparticipatie voor mensen met een minimuminkomen, beperking of chronische ziekte stimuleren en creatieve broedplaatsen creëren. In Den Haag wil de PvdD de financiële steun aan cultuurankers, cultuureducatie en amateurkunsten structureel verhogen. Het Spuiplein wordt vergroend en verbonden met het park bij de Nieuwe Kerk en de ingang van het Theater aan het Spui. Het Zuiderstrandtheater blijft behouden voor een publieke functie en wordt niet gesloopt voor maritieme bedrijvigheid.

PVV wil in Den Haag  een gecontroleerde afbouw inzetten van de vijftig miljoen euro die is bestemd voor kunst en cultuur, met jaarlijks 25 procent. Ook zijn Nederlands erfgoed, tradities en de eigen cultuur een vereiste voor subsidietoewijzing.

Ben je er nog niet uit op welke partij je wilt stemmen? Doe de Haagse Cultuurwijzer!

Bron: Theaterkrant