Werelddans platform

Op vrijdag 26 januari 2018 organiseerde CultuurSchakel i.s.m. de Monsoon Foundation een bijeenkomst over werelddans in Den Haag.

Den Haag kent een groot scala aan werelddans dat met veel passie wordt overgedragen aan leerlingen en gepresenteerd in voorstellingen. Dit gebeurt echter versnipperd door heel Den Haag.

Tijdens de bijeenkomst op 26 januari wilden wij graag werelddansers, professionele Haagse werelddans-aanbieders en professionele Haagse organisaties met affiniteit met werelddans met elkaar in contact brengen. Niet alleen om collega’s te ontmoeten, maar ook om de mogelijkheden van een gezamenlijke toekomst te bekijken. Zo zijn de mogelijkheden van een sterker verband in de vorm van een werelddansplatform besproken. Op deze manier willen we als partners onze krachten bundelen en zo werelddans steviger verankeren in onze samenleving en het kunstaanbod.

De Monsoon Foundation van Jolanda Boejharat onderstreept het belang van erkenning voor de werelddans. Daarom ziet zij het dan ook als haar taak om vooral die groepen (cultureel divers of subculturen) met cultuur in aanraking te brengen, bruggen te slaan, en mogelijkheden te creëren. Op deze manier kwam zij bij CultuurSchakel terecht voor ondersteuning bij het oprichten van een werelddans platform.

Er waren in totaal 12 aanbieders aanwezig. Uit de bijeenkomst is vooral naar voren gekomen dat er zeker een behoefte is om te verbinden en dus meer samen te werken. Er werden zelfs al ideeën geopperd om activiteiten samen te organiseren. Ook is er de wens om expertise met elkaar uit te wisselen. Er komt binnenkort een vervolg op de bijeenkomst.

Neem voor meer informatie contact op met Poernima Gobardhan (06-46 94 16 69).