Dance with Discipline| Benediction Mensah

Dance with Discipline organiseert een dansdag om het jubileum van de dansschool te vieren. Om de dag af te sluiten wordt er een open mini battle georganiseerd waar iedereen aan kan meedoen.


Het initiatief bevordert de amateurkunst in Den Haag. Er is een multiculturele uitwisseling, verschillende groepen worden samengebracht. De samenwerking tussen verschillende groepen wordt bevorderd. Het bereik van het project is groot: er worden meer dan 100 mensen samengebracht in wijkcentrum Bouwlust.