Geld voor je kunst!

Maximaal €1.500 voor jouw project!

Met Geld voor je kunst! krijg je de kans om jouw idee ter bevordering van de Haagse amateurkunst uit te voeren. Op een snelle en eenvoudige manier kan je als stichting, vereniging of op persoonlijke titel bij CultuurSchakel een bedrag van maximaal €1.500 aanvragen voor jouw project. Na het invullen van een online formulier nodigen we je uit om je aanvraag toe te lichten tijdens een Geld voor je kunst!-bijeenkomst. Binnen een week hoor je van ons of de aangevraagde subsidie wordt toegekend. Na afronding van het project ontvangen wij een kort verslag met beeldmateriaal en de financiële afrekening.

Kom jij in aanmerking voor subsidie?

Om in aanmerking te komen voor een Geld voor je kunst!-bijdrage gelden andere voorwaarden dan voor reguliere subsidieaanvragen van stichtingen en verenigingen.

Vraag nu Geld voor je kunst! aan

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het project stimuleert en/of bevordert de amateurkunst binnen Den Haag. 
  • Het project is een amateur- of semi-professioneel initiatief uit Den Haag en wordt uitgevoerd in Den Haag.
  • Aanvragers vragen op persoonlijke titel, of als stichting of vereniging, subsidie aan.
  • Bij een aanvraag op persoonlijke titel zijn naast jezelf nog minimaal twee personen bereid zich aan het initiatief te committeren (één van de drie personen is 18 jaar of ouder).

Lees hier de uitgebreide voorwaarden