Voorwaarden Geld voor je kunst!

 

Voorwaarden ‘Geld voor je kunst!’

 • Aanvragers vragen op persoonlijke titel, of als stichting of vereniging, subsidie aan voor een amateurkunst-productie of -presentatie (alle disciplines zijn mogelijk).
 • Als er wordt aangevraagd op persoonlijke titel zijn er minimaal drie aanvragers, die allemaal aanwezig zijn op de ‘Geld voor je kunst’-bijeenkomst. Van de drie aanvragers is er minimaal een 18 jaar.
 • Het initiatief heeft een cultureel participatief element.
 • Per project wordt een bedrag van maximaal € 1.500,- toegekend.
 • Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als ze zijn aangevraagd d.m.v. het online formulier, dat te vinden is op de website van CultuurSchakel onder de kop Subsidieloket, en compleet zijn ingevuld. Zonder toelichting op de ‘Geld voor je kunst’-avond vervalt de aanvraag.
 • Aanvragers hebben vanaf 01-01-2016 geen subsidie ontvangen van CultuurSchakel.
 • Aanvragers kunnen maximaal 1x per kalenderjaar een Geld-voor-je-kunst-subsidie ontvangen. Aanvragers mogen na een afgewezen aanvraag, opnieuw een aanvraag indienen.
 • Na afloop van het gehonoreerde project, levert de aanvrager beeldmateriaal in bij CultuurSchakel. CultuurSchakel mag dit materiaal gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
 • Bij toekenning ontvangt het project vooraf 75% van de subsidie. De resterende 25% wordt uitgekeerd nadat de financiële verantwoording en het beeldmateriaal is ontvangen.
 • Als voor een activiteit of project subsidie wordt aangevraagd bij Geld voor je kunst! staan de andere subsidiemogelijkheden van CultuurSchakel niet meer open.
 • Er kunnen geen personele kosten van de organisatoren in de begroting worden opgenomen.
 • Er kan geen bezwaar worden ingediend.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De organisatie van het initiatief heeft geen winstoogmerk.
 • Geld voor je kunst! geeft geen structurele steun aan initiatieven, maar is alleen bedoeld voor specifieke projecten.

 Criteria waar de jury op let

 • Het project stimuleert en/of bevordert de amateurkunst binnen Den Haag.
 • Het project is een amateur- of semiprofessioneel initiatief uit Den Haag en wordt uitgevoerd in Den Haag.
 • De activiteit of het project heeft nog niet plaatsgevonden.
 • De activiteit stimuleert cultuurparticipatie onder Hagenaars.
 • Aanvragers vragen op persoonlijke titel, of als stichting of vereniging, subsidie aan voor een amateurkunst-productie of -presentatie (alle disciplines zijn mogelijk).
 • Als er wordt aangevraagd op persoonlijke titel zijn er minimaal drie aanvragers, die allemaal aanwezig zijn op de ‘Geld voor je kunst’-avond. Van de drie aanvragers is er minimaal een 18 jaar.
 • De begroting is realistisch.