Begrijpend Kijken

Filmhuis Den Haag

Mediacultuur, Literatuur

www.filmhuisdenhaag.nl

De les Begrijpend Kijken is een interactieve les waarbij leerlingen aan de hand van diverse filmfragmenten leren over hoe beelden begrepen kunnen worden en wat de macht van de maker is.

De leerlingen brengen een bezoek aan Filmhuis Den Haag. Daarbij leren ze kijken naar film, analyseren ze de betekenis van beelden en worden ze zich bewust van de macht van de maker om een bepaalde boodschap over te brengen. Aan de hand van verschillende fragmenten wordt de vorm in relatie tot de inhoud besproken. In de filmfragmenten speelt de Stad een belangrijke rol, meer als personage dan als omgeving. Tijdens de les wordt een vertaling gemaakt naar de belevingswereld van de ll., waarbij de cameravoering wordt besproken vanuit een animatie-setting. Er wordt een klein decor gebouwd waar de filmdocent met de iPad, gekoppeld aan de beamer, laat zien wat voor effect bepaalde camerastandpunten hebben op de betekenis van het beeld.

Aanbieder
Filmhuis Den Haag
Spui 191
2511 BN Den Haag

Contactpersoon
Ester Hendriksen
070 2171667
ester@filmhuisdenhaag.nl

Informatie
Locatie:
beide
Prijs:
€125 p/grp
Capaciteit:
30 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Filmhuis Den Haag
Interdisciplinair
Filmhuis Den Haag
Interdisciplinair
Mediacultuur
Filmhuis Den Haag
Literatuur
Mediacultuur
Filmhuis Den Haag