Dichter bij kunst

Poëzie in woord en beeld.

Beeldende kunst, Literatuur

www.gemeentemuseum.nl

In deze museumles, waarin kunstonderwijs en taalonderwijs samen de hoofdrol spelen, maken de leerlingen een dwaaltocht langs schilderijen en beelden.

In deze museumles, waarin kunstonderwijs en taalonderwijs samen de hoofdrol spelen, maken de leerlingen een dwaaltocht langs schilderijen en beelden. Al kijkend, schrijvend en zelf voorlezend brengen de kinderen hun associaties onder woorden.

We gebruiken laagdrempelige werkvormen met een maximaal effect om tot eigen poëzie te komen. Naar gelang het niveau van de kinderen gaat de moeilijkheidsgraad van het dichten daarna omhoog. Alle zelfgeschreven gedichten worden samengebracht in een klassenpoëziebundel.
De kinderen, juist ook diegenen met een anderstalige achtergrond, zullen aan het einde van de les verbaasd staan van hun eigen dichtkunst.

Deze museumles is zeer geschikt om in te bedden in een poëzieproject. In de lesvoorbereiding treft u hiervoor talloze praktische tips aan. Deze krijgt u voor aanvang van de museumles naar uw school gestuurd. 
Busvervoer voor uw leerlingen wordt door het Gemeentemuseum betaald en georganiseerd.

Aanbieder
Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag

Contactpersoon
Kyra Berkhout & Lucienne Peeters
070-3381120
educatie@gemeentemuseum.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€1,00 p/lln
Capaciteit:
35 lln
Duur:
75 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Gemeentemuseum Den Haag
Mediacultuur
Beeldende kunst
Gemeentemuseum Den Haag
Beeldende kunst
Cultureel erfgoed
Gemeentemuseum Den Haag
Beeldende kunst
Gemeentemuseum Den Haag