Film kijken

Filmhuis Den Haag

Beeldende kunst, Cultureel erfgoed, Dans, Interdisciplinair, Mediacultuur, Muziek, Theater, Literatuur

www.filmhuisdenhaag.nl

Het Filmhuis biedt de mogelijkheid om met uw leerlingen een film te komen kijken.

Een filmprogramma kan op verschillende manieren in uw les worden ingepast. Zo kunt u zelf een film kiezen of een titel uit ons vaste programma uitzoeken. Die komt u samen met uw leerlingen in een van onze zalen bekijken. Bij de film ontvangt u lesmateriaal. Ook kunt u de film combineren met een workshop of les. Aan een filmvertoning gaat altijd een welkomstwoord vooraf. Daarin wordt kort uitgelegd wat het verschil is tussen het Filmhuis en de commerciële bioscoop.

Met het lesmateriaal leren uw leerlingen kritisch kijken naar film, ze leren over de verschillende 'lagen' in film (het verhaal, de filmische en symbolische laag) en ze maken kennis met het Filmhuis.

Aanbieder
Filmhuis Den Haag
Spui 191
2511 BN Den Haag

Contactpersoon
Ester Hendriksen
070 2171667
ester@filmhuisdenhaag.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€6,50 p/lln
Capaciteit:
102 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Filmhuis Den Haag
Interdisciplinair
en meer...
Filmhuis Den Haag
Cultureel erfgoed
Mediacultuur
Filmhuis Den Haag
Literatuur
Mediacultuur
Filmhuis Den Haag