Journey To Mecca

Omniversum

Cultureel erfgoed, Mediacultuur

www.omniversum.nl/onderwijs

In de film Journey to Mecca staat een van de belangrijkste pijlers van de islam centraal: de hadj (in 2016 tussen 9 en 14 september).

Het is een verhaal over doorzettingsvermogen en vastberadenheid in een tijd waarin reizen niet vanzelfsprekend was. In combinatie met discussies en uitleg in de klas beoogt de voorstelling scholieren een eigen kijk en empathie te doen ontwikkelen om eventuele vooroordelen over de groeiende (Haagse) moslimgemeenschap weg te nemen. Respect opbrengen begint vaak met een stukje begrip voor het onbekende. Door de voorstelling krijgt het ontastbare begrip Islam een betekenis van waaruit verbindingen met de eigen situatie gelegd kunnen worden. 

Educatiemateriaal kan worden gedownload van de website: http://www.omniversum.nl/onderwijs/informatie/basisonderwijs/Lesmateriaal/

Aanbieder
Omniversum
President Kennedylaan 5
2517 JK Den Haag Den Haag

Contactpersoon
Marina Rijerkerk
070 4168200
scholen@omniversum.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€3,95 p/lln
Capaciteit:
300 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Omniversum
Mediacultuur
Cultureel erfgoed
Omniversum
Beeldende kunst
Cultureel erfgoed
Omniversum
Mediacultuur
en meer...
Omniversum