Klik Klak!

Begrijpend kijken voor fotografen

Beeldende kunst, Mediacultuur

www.gemeentemuseum.nl

Wat vertellen foto's?

De hele dag kijken leerlingen naar afbeeldingen: op internet, in boeken of op reclameposters. De maker wil je er iets mee vertellen. Maar hoe bewust zijn kinderen zich van de boodschap die zo’n beeld overdraagt?

De tentoonstellingen in het Fotomuseum Den Haag zijn aanleiding voor de leerlingen om met elkaar in gesprek te gaan over foto’s. Door goed te kijken naar foto’s van kunstenaars en door zelf te fotograferen – naar aanleiding van een opdracht die past bij de tentoonstelling – ervaren de leerlingen dat je als fotograaf heel wat te vertellen hebt.

Welke foto’s het best geslaagd zijn? Dat zal blijken uit de fotoverkiezing, waarbij groepjes kinderen zich naar aanleiding van een kijkopdracht beraden over de meest geslaagde foto.

Voorbereidend lesmateriaal krijgt u voor aanvang van de museumles naar uw school gestuurd.

Busvervoer voor uw leerlingen wordt door het Gemeentemuseum betaald en georganiseerd. 

Aanbieder
Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag

Contactpersoon
Kyra Berkhout & Lucienne Peeters
070-3381120
educatie@gemeentemuseum.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€1,00 p/lln
Capaciteit:
35 lln
Duur:
75 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Gemeentemuseum Den Haag
Beeldende kunst
Literatuur
Gemeentemuseum Den Haag
Mediacultuur
Beeldende kunst
Gemeentemuseum Den Haag
Beeldende kunst
Gemeentemuseum Den Haag