Reizen door de tijd van Mondriaan

Gemeentemuseum Den Haag

Beeldende kunst

www.gemeentemuseum.nl

Canon van Nederland: De Stijl.

Uw leerlingen kijken naar de tentoonstelling Mondriaan & de Stijl tegen de achtergrond van de tijd waarin de kunst is ontstaan.

Creatieve verbanden en rijke voorbeelden zijn het motto van deze activiteit. Uitgaand van vier onderzoeksvragen werken de leerlingen in tweetallen deelvragen uit in het digitale werkboek. Hierbij maken de leerlingen gebruik van (kunst-)historische bronnen en muziekfragmenten. Aan het einde van de workshop voegen we alle kennis samen.

Deze workshop sluit aan bij een van de vijftig vensters van de Canon van Nederland: De Stijl. Vooral de sociale functie en betekenis van kunst staan hier centraal. Door de vakoverstijgende insteek sluit deze workshop uitstekend aan bij het nieuwe examenprogramma CKV, domein B – verbreden.

Vanaf november 2017 te boeken.

Per groep van 15 lln. is 1 docent van school verplicht.

Aanbieder
Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag

Contactpersoon
Kyra Berkhout & Lucienne Peeters
070-3381120
educatie@gemeentemuseum.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€120 p/grp
Capaciteit:
15 lln
Duur:
120 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Gemeentemuseum Den Haag
Beeldende kunst
Cultureel erfgoed
Gemeentemuseum Den Haag
Beeldende kunst
Cultureel erfgoed
Gemeentemuseum Den Haag
Beeldende kunst
Interdisciplinair
Gemeentemuseum Den Haag