06-04-2022

Hee, ben je daar?

Wereldgericht onderwijzen in kunst- en cultuuronderwijs

Datum: 6 april 2022
Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Nader te bepalen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen i.v.m. de 1,5 meterafstand.
Doelgroep: Directies, leerkrachten en icc'ers van scholen, COH-experts, educatiemedewerkers van culturele instellingen en kunstvakdocenten in Den Haag

Omschrijving

In zijn boek Door kunst onderwezen willen worden laat onderwijsfilosoof en pedagoog Gert Biesta zien welke unieke mogelijkheden de kunsten bieden om in dialoog te zijn met de omringende wereld. Maar hoe vertaal je dit naar de praktijk van je kunst- en cultuuronderwijs?

Sinds voorjaar 2020 onderzoeken we met Janeke Wienk, die als onderzoeker was verbonden aan de leerstoel Pedagogische dimensies van Gert Biesta, en een aantal deelnemers uit het Haagse culturele veld hoe we het gedachtegoed van Gert Biesta kunnen vertalen naar de praktijk: Als kunst je aanspreekt….

Janeke doet promotieonderzoek naar de natuurlijke verbinding tussen kunst en mens-zijn, en hoe deze verbinding in het onderwijs op zijn plek kan vallen. Het wat abstracte aandachtsgebied van persoonsvorming of, in Biesta’s termen ‘subjectificatie’, vindt door kunst in het onderwijs dikwijls als vanzelf plaats, alleen… merken we het niet op.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Coby Wisse of Yke van der Knaap.