15-02-2023

Oefenplaats wereldgericht kunstonderwijs

Datum: 15 februari 2023, 5 april 2023
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Koorenhuis, Prinsegracht 27
Prijs: kosteloos
Doelgroep: (Besloten groep) toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het po waaronder leerkrachten, vakdocenten, pabo docenten en studenten. 

Omschrijving

In zijn boek Door kunst onderwezen willen worden laat Gert Biesta zien welke unieke mogelijkheden de kunsten bieden om in de wereld te staan. Maar hoe vertaal je dit naar de praktijk van je kunst- en cultuuronderwijs?

Sinds 2020 onderzoeken we dit in een onderzoeksgroep. Dit doen we samen met Janeke Wienk, die als onderzoeker verbonden was aan de leerstoel Pedagogische dimensies van Gert Biesta, en een aantal deelnemers uit het Haagse culturele veld.

Met ingang van 2022 stellen we de onderzoeksgroep open als Oefenplaats voor iedereen die de kwaliteit van diens kunstonderwijs wil versterken. Zowel vakdocenten als groepsleerkrachten zijn welkom.

Samen met Janeke Wienk formuleren we een gezamenlijke opdracht die bewust ruimte geeft aan subjectificatie en die iedereen kan uitvoeren in de eigen lespraktijk. In de loop van het jaar komen we (online) drie keer bij elkaar om de ervaringen uit te wisselen en aan te scherpen. 

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Onderwerpen

8 juni 2022 Kennismaking en formulering van een gezamenlijke opdracht.Kennismaking en formulering van een gezamenlijke opdracht.
2 november 2022 Uitwisseling van ervaringen met de uitvoering, aanscherpen opdracht en formuleren van eventuele vervolgstappen.
15 februari 2023 Uitwisseling van ervaringen met de uitvoering, aanscherpen opdracht en formuleren van eventuele vervolgstappen.
5 april 2023 Uitwisseling van ervaringen met de uitvoering, aanscherpen opdracht en formuleren van eventuele vervolgstappen.

Informatie

Heb je vragen, ideeën of wil je meer informatie? Neem contact met ons op:
Coby Wisse, cobywisse@cultuurschakel.nl, 06-46941024
Yke van der Knaap, ykevanderknaap@cultuurschakel.nl, 06-19 01 35 13

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.