Haagse Ladekast in ontwikkeling

De inhoud van de Haagse Ladekast wordt voortdurend beter. Vanuit CultuurSchakel heeft het permanent optimaliseren van COH de volle aandacht.

We blijven speuren naar eventuele omissies waar het gaat om bijvoorbeeld het afdoende afdekken van de kerndoelen, thema’s die vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen aandacht vragen, nieuwe inzichten vanuit de disciplines, nut en haalbaarheid van de opdrachten, vragen vanuit de scholen, et cetera. CultuurSchakel zal de Haagse Ladekast steeds sterker maken in samenspraak met de mensen uit het veld.

Sommige zaken zijn binnen COH nog onderbelicht, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop de leerkrachten de prestaties van de leerling volgen en waarderen. En de manier waarop de kinderen en de ouders daarin gesprekspartner zijn en hiervan op de hoogte worden gebracht. De komende tijd zullen we op dit onderwerp onderzoek doen en vervolgens met suggesties komen.

Het DNA van COH