Nieuwe subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider po

Geef je cultuuronderwijs in het primair of speciaal onderwijs? Dan kun je mogelijk een subsidie krijgen om cultuurbegeleider te worden. De subsidie bestaat uit 2 delen: voor studiekosten en studieverlof.

Je kunt een subsidie voor studiekosten krijgen als je: 

  1. een interne cultuurcoördinator (icc’er) of leraar bent die cultuuronderwijs geeft in het primair of speciaal onderwijs. 
  2. de opleiding Cultuurbegeleider doet of gaat doen bij een onderwijsinstelling die in het CPION-opleidingenregister staat.
  3. op of na 1 september 2017 start met je studie.
  4. aanvraagt vóór 1 december 2017.

Ben je in dienst van een bevoegd gezag? Dan kan je voor je werkgever een subsidie voor studieverlof aanvragen. Hiermee kan je school bijvoorbeeld een vervangende leraar inzetten als je studeert.

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider duurt anderhalf jaar en is ontwikkeld als vervolg op de cursus interne cultuurcoördinator (icc). Je kunt deze opleiding nu met subsidie volgen als je de icc-cursus succesvol hebt afgerond of taken als cultuurcoördinator uitvoert.

De opleiding start 4 oktober a.s., je kunt nog inschrijven.

Officiële bekendmaking subsidie