Aan de slag als archeoloog

Museon

Cultureel erfgoed

Groep: 5-6

Ontdek de prehistorie van Den Haag. Voorafgaand aan de bouw van de woonwijk Ypenburg gingen archeologen aan de slag. Ze troffen daar een duin aan waarop 5500 jaar geleden mensen uit de steentijd woonden. Er was van alles achtergelaten: potscherven, werktuigen, visgraatjes en verkoolde zaadjes. Alle vondsten bij elkaar geven antwoord op vragen als: hoe woonden deze mensen, hoe oud werden ze, wat aten ze, welke kleding droegen ze? De leerlingen krijgen een indruk van hetgeen archeologen vinden in de bodem en hoe ze te werk gaan bij het opgraven. Bij elke opdracht krijgen de leerlingen een puzzelstuk. Samen maken ze een grote puzzel die een beeld geeft van het leven van de eerste kustbewoners. Lesdoel: De leerlingen krijgen aan de hand van vondsten uit de opgraving in Ypenburg inzicht in het werk van een archeoloog en het leven in de steentijd in Den Haag.

Aanbieder
Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag Den Haag
www.museon.nl

Neem contact op met
Marjolijn Janssen
070 - 338 14 63
educatie@museon.nl

Beschikbaar

24-08-2017 tot 01-06-2019

Informatie
Lesmateriaal:
U kunt educatiemateriaal downloaden via www. museon.nl/nl/lesbrief_aandeslagalsarcheoloog.
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Speciaal
Museum, archief of tentoonstellingslocatie
Prijs:
€55 p/grp
Capaciteit:
30
Tijdsduur activiteit:
75 minuten