Project: Door, onder en over

Dans

Onze stad, Groep 3-4

De stad bestaat uit verschillende lagen: straatniveau, onder de grond en in de lucht. Dat is een prachtig uitganspunt voor dans. In de eerste deelopdracht vormen de route en het vervoer naar school de inspiratiebron voor dansbewegingen en een improvisatie met zelfbedachte spelregels. Dan gaat de klas ondergronds. De leerlingen vertalen de wereld van stromend water, elektriciteitskabels, modder en tunnels naar nieuwe dansbewegingen. Als derde verkennen ze de wereld van bovenaf en bedenken ze een eigen luchtvoertuig en bijpassende dansbewegingen. In de slotpresentatie komen alle geoefende bewegingen samen in één grote dansimprovisatie.

Extra ondersteuning van een vakleerkracht?