Project: Ik maak

Theater

Identiteit, Groep 7-8

De klas ontvangt een brief van een theaterdirecteur. Hij daagt de leerlingen uit om samen een complete theaterproductie te realiseren. Dat begint met een probleemstelling: waar zal het stuk over gaan? De leerlingen zoeken inspiratie in de wereld om hen heen, ontwikkelen personages en oefenen spelvormen. Een plan van aanpak helpt ze om de productie stap voor stap vorm te geven. Daarvoor onderzoeken ze alle aspecten van het theater maken, zoals theaterberoepen, muziek, decor, dialogen, stemgebruik en lichaamshouding. In een Haags theater volgen ze een workshop over regisseren en ze presenteren hun concepten aan een regisseur of acteur. De finale van het project bestaat natuurlijk uit de opvoering van de productie. Op de weg daar naartoe hebben ze veel geleerd over wie ze zijn en hoe je ambities waar kunt maken.

Extra ondersteuning van een vakleerkracht?